فرم پیش ثبت نام

فرم پیش ثبت نام


والدین ارجمند، سلام
ورود شما را به مجموعه بادبادک خیرمقدم می گوئیم و امیدواریم با کمک هم بتوانیم محیط شادی را برای دانش آموزان فراهم آوریم.
لطفاً این فرم را با دقت مطالعه و تکمیل فرمائید.